14/73 - Téthys I

Téthys I (14/73) - UNDERWATER - Natalia Kovachevski
UNDERWATER

Publication VOGUE ITALIA
Photographer : Natalia Kovachevski
- Model : Eponine Hamm