4/71 - Téthys I

Téthys I (4/71) - UNDERWATER - Natalia Kovachevski
UNDERWATER

Publication VOGUE ITALIA
Photographer : Natalia Kovachevski
- Model : Eponine Hamm