PUBLICATIONS /

ELEGANT Magazine - March 2018
Photographer : Natalia Kovachevski
Model & Stylist : Clémence Troesh-Varlet