128/247 - MODELS

MODELS (128/247) - Natalia Kovachevski
MODELS

Publication ELEGANT Magazine - Fashion #8 December
Photographer : Natalia Kovachevski
Model : Naïs Kergal
Assistant : Alisson Kubany