22/58 - MODELS B&W

MODELS B&W (22/58) - Natalia Kovachevski
La Noyade

Publication Dark Beauty Magazine
Photographer : Natalia Kovachevski
Model : Dayan Gouguenheim